Marknadsplanen för tillväxtföretag

 
Vi utformar tillsammans med entreprenören/styrelsen/ledningsgruppen en operativ och proaktiv marknadsplan med tydligt fokus på offensiva strategier.
Vi startar arbetet med workshop och SWOT-genomgång tillsammans med ledningen i bolaget. Marknadsplanen ska vara ett levande dokument som entreprenören använder som kompass i sitt dagliga arbete. 

 

Innehåll

 • Kartläggning av marknaden
 • Trender
 • Konkurrentanalys
 • SWOT-analys
 • Målgrupper – kunder
 • Presentation av produkt/paketering - uspar
 • Affärsidé/Vision/Mission
 • Val av marknadssegment, segmentering
 • Mål
 • Strategier
 • Positionering
 • Varumärkesplattform
 • Aktivitetsplan
 • Kommunikationsplan
 • Budget och tidsplan 

Marknadsplanen - ett verktyg för tillväxt

 • Som kompass för ledningen i det dagliga arbetet
 • Dynamiken - att alla i företaget känner till mål och strategier
 • I kontakten med styrelse, ägare, bank och övriga finansiärer
 • I kontakten med leverantörer
 • I det löpande varumärkesarbetet, storytelling bygger starka varumärken
 • Kommunikations- och aktivitetsplan för uppföljning

Boka ett första förutsättningslöst möte för en genomgång.

Varumärke

 

Företag som utvecklar och vårdar sina varumärken kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling. Varumärken är löften som uttrycker vad vi är och står för. Löftet som omvandlas till förväntan hos kunder och andra målgrupper. Förväntan baserar sig på summan av alla intryck och signaler som associeras med varumärket. Löftet måste fungera idag och imorgon, strategiskt och taktiskt samt vara lika relevant internt som externt.

Att bygga ett varumärke som är laddat med värderingar och känslor tar lång tid. Det kräver ett konsekvent arbete. Varumärket påverkas av vad mottagaren sett, hört och läst samt dennes egna erfarenheter som hon/han har av produkten/tjänsten. Ett varumärke måste förankras och motiveras, både i organisationen och bland medborgarna samt övrig omvärld.


Den uppväxande generationen köper varor och tjänster från företag som har värderingar som de gillar. Värderingsstyrda företag är dessutom lönsammare och har högre tillväxt än andra företag. Kontakta oss gärna för diskussion om företagskultur och värderingar. Om utformning och implementering.

 

Förutsättningar:

 • USP-unikitet
 • Vision/mission/affärsidé
 • Positionering
 • Strategiska utvecklingsområden
 • Målgruppsdefinition
 • Marknad
 • Kommunikativa huvudbudskap/Bärande idé i reklamen
 • Ton och manér

Metod: Workshop med styrelse eller ledningsgrupp samt valda medarbetare. Uppföljande möte för genomgång.
Leverans: En plattform i text som kan presenteras internt på företaget. Textbearbetning som kan appliceras till hemsida. 

Förslag till arbetsgång:

 • Nulägesanalys; samtal, workshop, SWOT
 • ü-marketing utarbetar förslag till varumärkesplattform
 • Planen förankras hos ledningen i möte
 • Intern förankring, presentation personal 

Kontakta oss, så bokar vi ett möte och diskuterar vad vi kan göra för ditt varumärke.

Ett starkt varumärke:

 1. ger möjlighet att utvidga ett företags marknader.
 2. ger riktning och ledning internt för små och stora beslut.
 3. gör företaget attraktivt för partners.
 4. möjliggör och motiverar högre marginaler och driver
  därmed ökad lönsamhet.
 5. skapar och stärker lojalitet.
 6. uppmuntrar till köp.
 7. lockar medarbetare.
 8. lockar investerare.
 9. gör att företaget värderas högre.

Reklam

Vi hjälper företagsledningar att utarbeta en bärande kommunikativ idé som kommunicerar kärnan (Brand Essence) i varumärkesplattformen. - En idé, text och bild, som löper som en röd tråd genom all kommunikation och som därmed blir en viktig byggsten i varumärkesarbetet. Vi tror på reklam som: överraskar, involverar och som är "single minded" (snabb kommunikation)​

Arbetsgrupper

Varje uppdrag är unikt, därför sätter vi samman en arbetsgrupp som optimalt har den spetskompetens som behövs för att utföra resp. uppdrag, där ü-marketing fungerar som strategisk projektledare.
Reklam kan vara många saker, nedan finns fyra olika vägar att göra reklam för sitt företag och varumärke.

Action Marketing - Shopper Marketing

Tjänster:

 • Action- och Trade Marketing Planer
 • Kommunikation- och aktivitetsplaner
 • Sales Promotion kampanjer: teknik, idé och utformning
 • Införsäljningsmaterial Säljkår
 • Införsäljningsmaterial KAM

 

Hur jobbar vi?

 1. Vi utformar kampanjer som motiverar, informerar, inspirerar och som adderar mervärden och därigenom driver volym.
 2. Ibland har våra kunder egen ateljé, ibland kan vi göra layout/original hos tryckeriet, ibland krävs det mer, då har vi upparbetade samarbeten med reklamproduktionateljéer.
 3. Vi samarbetar med bästa företaget inom display - Action Partner AB.

 

 

Trender 

 1. Konsumenten lägger mindre tid i butik.
 2. Mobilen har blivit ett verktyg för handlingslistor och kommunikation.
 3. Konsumenterna är pålästa och vet i många fall mer om produkterna än försäljaren.
 4. Konsumenttävlingar som man tidigare kunde finna i butik har flyttat till Facebook.
 5. Konkurrensen från kedjornas egna märken har hårdnat.
 6. Exponering på rätt plats i butik påverkar försäljningen avsevärt.
 7. Sales Promotion kampanjer har stor betydelse i drivandet av volym.
 8. Nyhetslanseringar/line-extensions strategiskt viktigt i volymarbetet.
 9. Nya försäljningskanaler

Tips

 1. Presentationen centralt för kedjorna avgörande. Lyft fram det speciella, och rollen i kategorin tydligt, och hur "säljet" ska drivas 
 2. Ladda alla möten utifrån en stark plattform och bärande idé i kommunikationen
 3. Anpassa din kampanj till kedjornas målgrupper och roller
 4. Erbjud butikselektiva kampanjer
 5. Tillför något till kategorin - tänk samband och synergier
 6. Säkerställ lång framförhållning i kampanjplaneringen
 7. Tänk kundnytta
 8. Skapa inspiration i butiken och i säljkåren
 9. Integrera all kommunikation inklusive SA/VA
 10. Använd förpackningen för kommunikation

Exempel på kunder

Kraft Foods (Gevalia, Maxwell House) Cederroths (Grumme, Salvequick, Jordan, Jockey, Allevo, Samarin, Vo5) Spendrups (Norrlands Guld, Loka) Milko (Fjällbrynt, Fjällfil, Bärry, Mindcooler, Milko Mjukost), OstkompanietJarslberg, Häegen Dazs, MalacoLeaf (Läkerol, Ahlgrens Bilar, Gott & Blandat) Löfbergs Lila, Stjärnurmakarna, Fazer Bröd, Gillette, Carlshamns Mejeri, Kobbs, Unilever (Comfort) OLW, Frebaco, Nicotinell, Microsoft, Cerealia (Kungsörnen, Start, AXA) Svensk Byggtjänst, Henkel, Schwarzkopf, DN, Arvid Nordquist, COOP, Emmi, Barnängen, Café Latte, Hasselfors Garden, SEB m.fl.

 


 

Trade Marketing

Allt går att systematisera. För oss innebär Trade Marketing att identifiera, planera och skapa alla de möten som leder fram till försäljning. Möten som vi aktivt stöder med hjälp av relevant och slagkraftig kommunikation. Människor möter människor, produkter möter människor, produkter möter produkter. Alla dessa möten skapar eller förändrar beteenden som i sin tur utlöser handling och resulterar i försäljning.

Trade Marketing-strategin är basen för planeringen av kampanjarbetet. Hur mycket resurser ska man sätta in i kampanjen och hur ska de fördelas mellan kundspecifika kampanjer (KSK) och rikskampanjer? Utformning av avdelningen/hyllan? Utbildning av kategoriansvariga i butiken? Att utforma en butikskommunikationsplan som omfattar Action Marketing, Event Marketing och Demonstrationer samt butiksmedia är också en del i strategiarbetet.

Den producent som säljer sina varor och tjänster genom en återförsäljare bör utforma en Trade Marketing strategi i syfte att nå optimal utväxling i sitt försäljningsarbete. Det omfattar såväl egenägda åf-butiker, franchisebutiker eller kundens kund. TM-planen bör innehålla säljcykelplan (per kvartal eller per månad), som beskriver alla insatser som görs i marknaden och när införsäljning ska genomföras och när kampanjen ska exponeras mot konsument i butik. 

 

Den kommunikation som förekommer i denna process är:
 1. Intern kommunikation, egen personal
 2. Kommunikation säljkår, merchandisers - Konferensen
 3. Kommunikation och möten Central Handel
 4. Kommunikation inköpsansvarig butik, butikspersonal
 5. Kommunikation - målgruppen i butiksmiljö

Att förmedla konceptet, visionen, kategoriutveckling (category management), produktegenskaper-unikitet-fakta, pris, rabatter, sa/va, sortiment, kampanjer, media, nyheter, lönsamhet. Mötet med handeln centralt, är avgörande för producentens/produktens framtid, här avgörs om varan får listning och vilka exponeringsutrymmen varan får i hyllan och på butiksgolven.

 

 

Category Process

1. Category Definition
- Vilka produkter ingår i kategorin?

2. Category Role
- Vilken roll har kategorin?

3. Category Assessment
- Analysera segment, målgrupper, marknad

4. Category performance Measures
- Sätta mål
 
5. Category Strategies
 - Strategi 

 6. Category Tactics
 - Hyllpresentation, promotion taktik

 7. Implementation Plans
 - Tids- och kampanjplan, lista ansvar

 8. Category Review
 - Mäta, kontrollera och modifiera

Trade Marketing Strategi

1. Bygga transaktioner - ökad omsättning
- Prioritera större förpackningar
- Allianser - sambandsvaror - tema - stora exponeringar

2. Skapa trafik och lojalitet
- Erbjud ”samlar-aktiviteter” eller ”köp och få” - on-pack

3. Öka lönsamheten
- Sambands-promotion-kampanjer med produkter som har hög marginal

4. Kreera spänning - upplevelse i butik
- Välj den bästa platsen i butik för promotion.
- Välj nyheter (nya produkter) och ta emot och skylta upp leverantörernas kampanjförslag.

Strategi och taktik innebär att (1-4) varvas löpande i tidsperioder, som en del i category management planen.

Hur jobbar vi?

Huvudregeln i vår arbetsprocess är att alltid börja där behovet finns. Du kanske redan har en reklambyrå som jobbar på det övergripande planet. Och en befintlig strategi. Att hålla oss ödmjuka inför redan inarbetade relationer och planer är en självklarhet. Vi är vana att samarbeta med andra kommunikationsföretag inom såväl reklam som PR, web etc. Vi ser en lika stor utmaning i att bli den sista lilla pusselbiten före köpet, som att ta oss an ett helt oskrivet blad.  

 


  

 

 

Strategi- och varumärkesbyrå ü-marketing i Gävle